แผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตันผิวส้ม (Polycarbonate Emboss Sheet)

เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดแผ่นตันผิวส้ม 1 ด้าน อีก 1 ด้านเรียบ จะมีความพิเศษที่ผิวด้านบนจะเรียบ แต่ด้านล่างจะมีผิวขรุขระเช่นเดียวกับผิวส้มจึงมีประโยชน์ช่วยป้องกันแสงให้ผ่านได้น้อยลง และ ป้องกันบริเวณที่ต้องการปิดบังการมองเห็นอย่างเปิดเผย ให้ความสวยงามมีมิติมากขึ้น

EMBOSS SHEET ข้อมูลสินค้า (Product Information)