Goldbell Factory โรงงานและขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

ทุกขั้นตอนการผลิตการทดลองวิจัยและการตรวจสอบ เราใส่ใจและมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพด้วยการจัดการที่มาตรฐานใส่ใจในทุกกระบวนการดำเนินสายการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต ด้วยเครื่องจักรนำเข้ากว่า 4 เครื่องด้วยกันกำลังการผลิต 450ตัน/ปี รวมทุกผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการ และให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตที่ดีทีสุด เชื่อมั่นได้เป็นที่ยอมรับระดับ มาตรฐานสากล ISO : 9001